niedziela, 30 czerwca 2013

"Cza­sami wy­daje nam się, że mie­szka w nas
dwóch różnych ludzi. Je­den, który wszys­tko dos­ko­nale czy­ni i te­go człowieka pre­zen­tu­jemy światu. Jest też i ten dru­gi, które­go się wstydzi­my, i te­go uk­ry­wamy.
W każdym człowieku is­tnieje coś ta­kiego jak wewnętrzny dy­sonans i niespójność. Każdy chciałby być dob­ry, a je­dynie do­konu­je czynów, których sam często nie rozumie.
Dlacze­go tak jest? Dla­tego, że człowiek nie jest Bo­giem, nie jest też aniołem, ani jakąś na­dis­totą, a je­dynie małym piel­grzy­mem w długiej, da­lekiej drodze swo­jego życia. Włas­ne słabości czy­nią go wy­rozu­miałym i łagod­nym w sto­sun­ku do in­nych. Ktoś, kto jest bez­kry­tyczny wo­bec sa­mego siebie, będzie twar­dy i niez­dolny wczuć się w in­nych. Nie będzie umiał ni­kogo po­cie­szyć,
do­dać od­wa­gi i wy­baczyć. Szczęście i przy­jaźń tkwią tam, gdzie ludzie są wrażli­wi,
łagod­ni i de­likat­ni w słowach, i wza­jem­nie kon­taktach" 

Phil Bosmans


"People help the people"

  

9 komentarzy:

 1. Uwielbiam tą piosenkę :)
  Zapraszam: http://xlifeinspirationsx.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 2. Mi się wydaje, że mieszka w nas z siedemnastu różnych ludzi. Doskonały ten cytat, naprawdę :)
  xwelcome-to-my-circusx.blogspot.co.uk

  OdpowiedzUsuń
 3. Pięknie <3 Jedna z moich niegdyś ulubionych piosenek ..

  http://caramel-lo.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 4. Idealny cytat! Czytam go i czytam przy tej piosence w kółko i nie mogę przestać!

  OdpowiedzUsuń
 5. Mam wrażenie, że znam ten cytat.... Zapraszam do mnie :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Cytat świetny ! *-*
  "W każdym człowieku is­tnieje coś ta­kiego jak wewnętrzny dy­sonans i niespójność. Każdy chciałby być dob­ry, a je­dynie do­konu­je czynów, których sam często nie rozumie." *-* - mocne!

  OdpowiedzUsuń
 7. Chciałabym cię poinformować, że zostałaś nominowana do nagrody Liebster Blog Award! Wejdź na mojego bloga, aby "odebrać" nagrodę :D
  http://comywidzimy.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń